หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 


นายประเสริฐ วัดผลัด
นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่
 


นายเชิดศักดิ์ วัดผลัด
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่


นายทอง ห้อมา
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่
 


นายอรุณ ประยูรวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลบางใหญ่


นายสมบัติ จั่นเพ็ชร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่