หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บางใหญ่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 74 หมู่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดนนทบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ปริมณฑลมีพื้นที่ 7.23 ตารางกิโลเมตร ที่ตั้งของพื้นที่อยู่ห่างจากถนนสายตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร แยกเข้าไปสองเส้นทางตามแนวขนานของคลองบางใหญ่ เป็นถนน
สายหลักเลียบสองฝั่งคลอง คือถนนบางใหญ่ - บางคูลัด และถนนประชาอุทิศ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านเหนือ
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองวัวฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางคลองบางใหญ่ ตามแนวเส้นตั้งฉากไปทางทิศเหนือ ระยะ 600 เมตร
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางคลองบางใหญ่ ระยะ 600 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านคลองวัดพระนอน ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองวัดพระนอน ฝั่งตะวันออก
ด้านใต้
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางคลองบางใหญ่ ระยะ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านถนนจงถนอม-ต้นเชือก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางคลองบางใหญ่ ไปทางทิศใต้ ระยะ 500 เมตร ตรงจุดที่แนวริมคลองวัว ฝั่งตะวันตกบรรจบกับศูนย์กลางคลองบางใหญ่
ด้านตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบริมคลองวัดพระนอนฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบางแม่นางกับตำบลบางม่วง ตรงจุดที่แนวริมคลองวัดพระนอน ฝั่งตะวันออกบรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบางแม่นางกับตำบลบางม่วง
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบางแม่นางกับตำบลบางม่วงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบางแม่นางกับตำบลบางม่วง บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบางใหญ่กับ
ตำบลบางม่วง
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบางใหญ่กับตำบลบางม่วง ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบางใหญ่กับตำบลบางม่วง ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางคลองบางใหญ่ตามแนวเส้นตั้งฉากไปทางทิศใต้ ระยะ 500 เมตร
ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือผ่านคลองบางใหญ่ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ริมคลองวัว ฝั่งตะวันตกบรรจบกับริมคลองบางใหญ่ฝั่งเหนือ
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบริมคลองฝั่งตะวันตก ไปทางทิศเหนือบรรจบกับหลักเขตที่ 1
 
 
 
 
 
 
เป็นที่ราบลุ่มมีคลองบางใหญ่ไหลผ่านกลางพื้นที่ และมีคลองย่อย 18 คลอง จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เพาะปลูกผักและผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจุบันพื้นที่เริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยโดยเริ่มมีหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
 
 
เทศบาลตำบลบางใหญ่ อยู่ในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพฯลักษณะอากาศจึงคล้ายคลึงกับกรุงเทพฯคือ ฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนมาก ฤดูหนาวไม่หนาวมากนัก มีทิศทางลมที่พัดจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกในเดือนมกราคม และจะพัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือในเดือนกุมภาพันธ์ และพัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ในเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ฝนจะตกชุก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 33.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25.0 องศาเซลเซียส
 
 
การเกษตร
โดยสภาพทั่วไป พื้นที่เทศบาลตำบลบางใหญ่มีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว การทำส่วนใหญ่ปัจจุบันจะเป็นพืชสวนผสม ปลูกพืชผักหลายอย่างตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้มีรายได้หมุนเวียนตลอด
การประมง
การทำการประมงในพื้นที่เทศบาลตำบลบางใหญ่จะเป็นลักษณะแบบการเลี้ยงในบ่อ (ขุดบ่อเลี้ยงโดยเฉพาะ) และเลี้ยงตามร่องสวน
การปศุสัตว์
ในเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่ เกษตรกรจะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายบ้าง โดยทำเป็นอาชีพเสริม สัตว์ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ เป็ด ไก่ เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 11,286 คน แยกเป็น

ชาย  5,462 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40

หญิง 5,824 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,361 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,561 คน/ตร.กม.
 
 
ตำบล หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  ตำบลบ้านใหม่ 1 คลองหลุมรี 181 194 375 164  
  2 บ้านคลองบางอีลือ 123 128 251 72
    4 บ้านวัดต้นเชือก 153 142 295 72  
    รวม 457 464 921 308
  ตำบลบางใหญ่ 0 บางใหญ่ 25 18 43 2  
  1 บ้านหนองโสน 561 658 1,219 666
    2 บ้านคลองบางใหญ่ 201 216 417 178  
  3 บ้านจ้าว 1,014 1,086 2,100 799
    4 ตลาดบางคูลัด 717 777 1,494 378  
  5 บ้านบางใหญ่ 992 1,032 2,024 820
    6 บ้านสี่แยกคลองโยง 41 40 81 40  
    รวม 3,551 3,827 7,378 2,883
  ตำบลบางแม่นาง 3 คลองบางทอง 192 207 399 125  
  5 บ้านวัดหลังบาง 469 486 955 398
    6 คลองบางไทร 364 386 750 254  
  7 บ้านโรงหมู่ 272 305 577 293
    8 บ้านตลาดบางคูลัด 157 149 306 100  
    รวม 1,454 1,533 2,987 1,170
 
 
 
 
 
 
 
 
 โทร : 02-985-8491-3 กด 9
รับเรื่องร้องเรียน
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10