หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
  ที่อยู่ : 74 หมู่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
  โทรศัพท์ : 02-985-8491-3
  โทรสาร : 02-985-8491-3 ต่อ 108
  งานป้องกันฯ : 094-874-1919
  Website : www.bangyaimunicipality.go.th
  Email : bangyai@bangyaimunicipality.go.th
 
 
  
 
 
02-985-8491-5 ต่อ 104 หน้าห้องนายกฯ
 
02-985-8491-5 ต่อ 107 สำนักปลัด
 
02-985-8491-5 ต่อ 109 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
02-985-8491-5 ต่อ 110 กองคลัง
 
02-985-8491-5 ต่อ 111 กองช่าง
 
02-985-8491-5 ต่อ 112 ผู้อำนวยการกองช่าง
 
02-985-8491-5 ต่อ 113 กองสาธารณสุขฯ
 
02-985-8491-5 ต่อ 114 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 
02-985-8491-5 ต่อ 115 กองการศึกษา
 
02-985-8491-5 ต่อ 117 ประชาสัมพันธ์
 
02-985-8491-5 ต่อ 191 กองสวัสดิการสังคม
 
02-985-8491-5 ต่อ 108 Fax
 
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)