หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ดับเพลิง บ น 1590 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2562 ]ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในดครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2562 ]จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาเช่าสถานที่ในการฝึกอบรม พร้อมอุปกรณ์ในการฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2562 ]รายงานขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ [ 26 มิ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]จ้างรายงานขออนุมัติจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร,วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาโครงการอบรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6