หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 


นางณิชารัชณ์ กันต่าย
กำนันตำบลบางใหญ่
 
 


นายอำพัน เอกมอญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บางใหญ่


นางสิชาดี วัฒนสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.บางใหญ่


นายจำรัส กาญจนสุขสกุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บางใหญ่
 


นายธนกร วัตรผลัด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.บางใหญ่


นายวิริยะ ภู่สุพรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.บางใหญ่
 


นายพิษณุ สันติเมธี
กำนันตำบลบางแม่นาง
 
 


นางกาญจนา ขาวเขียว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.บางแม่นาง


นายวีรวัฒน์ โตเข็ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.บางแม่นาง


นายชิต ทองอยู่
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.บางแม่นาง
 


นายชัญชิต ดีสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.บางแม่นาง


นายสุชิน มามีทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.บางแม่นาง
 


นายพนม พึ่งสุขแดง
กำนันตำบลบ้านใหม่
 
 


นายสมศักดิ์ กลั่นเพ็ชร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่


นายไพโรจน์ ยางแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่


นายอนุชา โอสถ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่