หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

เทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติและจัดทำแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน สร่างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัตกรรมชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 16.51 น. โดย คุณ นัฐกานต์ อ่อนชุ่ม

ผู้เข้าชม 161 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย