หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบางใหญ่   15 ต.ค. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือน คุลาคม 2562   11 ต.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล เลื่อนเงินเดือนสำหรับพนักงานครูเทศบาล การเลื่อนขั้นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้า   10 ต.ค. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมประกวดหนูน้อยตลาดน้ำ และประกวดร้องเพลง   10 ต.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   การออกสำรวจพื้นที่ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (วันที่สอง)   9 ต.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำรวจพื้นที่ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ( วันแรก )   7 ต.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   4 ต.ค. 2562 170
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลบางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   4 ต.ค. 2562 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมสำหรับเด็กๆ วัย 2 ขวบในการประดิษฐ์หุ่นนิ้วมือ   1 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14