หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลบางใหญ่   29 มี.ค. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ครั้งที่ 4 )   25 มี.ค. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 43 รายการ   22 มี.ค. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   19 มี.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   สัญญาซื้อขาย รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน   11 มี.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561   22 ก.พ. 2562 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3)   15 ก.พ. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง กำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562   13 ก.พ. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   7 ก.พ. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2561   7 ก.พ. 2562 86
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9