หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี พ.ศ. 2562   7 ก.พ. 2562 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลบางใหญ่   31 ม.ค. 2562 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   24 ม.ค. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI THAI)   24 ม.ค. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนการระบาดศัตรูพืช   23 ม.ค. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   22 ม.ค. 2562 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และกลุ่มสตรีเดินทางไปราชการ   15 ม.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี เสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2562   15 ม.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562   10 ม.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลบางใหญ่ ขอเชิญเด็กๆ และเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางใหญ่   8 ม.ค. 2562 89
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9