หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกาศรายการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางใหญ่ เดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ่าน เพื่อประกอบการยื่นคำร้องทั่วไป [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ปิดการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 5 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางใหญ่ [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางใหญ่ (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 91  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ปิดการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 4 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 105  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง การดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ปิดการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 3 [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกาศมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)     2