หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
         
ประปาหมู่บ้าน ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปาหมู่บ้าน
จำนวน 1,550 หลังคาเรือน

บริเวณวัดเอนกดิษฐาราม จำนวน 1 แห่ง

บริเวณวัดต้นเชือก จำนวน 1 แห่ง

บริเวณตลาดบางคูลัด จำนวน 1 แห่ง

บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 1 แห่ง
การประปานครหลวง

ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปานครหลวง จำนวน 480 หลังคาเรือน แต่ในปัจจุบันการประปานครหลวงได้เข้ามาดำเนินการวางท่อ ประปาในเขตเทศบาลตามแนวถนนบางใหญ่-บางคูลัด ซึ่งจะทำให้ ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีน้ำประปาที่ใสสะอาดใช้โดยทั่วกัน แหล่งน้ำดิบ มาจากแหล่งน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำ ลำคลอง
จำนวน 19 แห่ง
 
 
โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกชุมชน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์บางใหญ่ ตั้งอยู่ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ห่างจากเทศบาลตำบลบางใหญ่ ประมาณ 15 กิโลเมตร

มีบริษัทเอกชนรับ-ส่งไปรษณีย์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางใหญ่
2 แห่ง ได้แก่ บริเวณตลาดบางคูลัด และติดกับโรงงานไร่ทิพย์
 

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,994 หลังคาเรือน

พื้นที่ได้รับบริการไฟฟ้า เฉลี่ยร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
 
         
การบริการ

อพาตเม้นท์/แมนชั่น จำนวน 6 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง
อุตสาหกรรม

บริษัทไร่ธัญญะ จำนวน 1 แห่ง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรบัวหลวง

กลุ่มอาชีพการจัดดอกไม้ หมู่ 2 ต.บางใหญ่